Planlegger du treningen?

God 1 mai! Vi er på vei inn i en deilig tid med mange fridager og festlige anledninger. Mange planlegger rundt slike dager. Men planlegger du helsen din? Hvordan du skal få tid til trening, og ikke minst hvordan treningen skal foregå?

Eller trener du bare sporadisk og det som passer deg der og da?

Planlegger du hvilke øvelser, hvor mange repetisjoner og sett du skal gjennomføre neste trening, eller hvor lenge du skal hvile mellom hvert sett og mellom øvelser så vil det gi deg flere fordeler.

08d259_4f9281ebd32a4b8995ace6a0d60f19ef

Gjennomføringsevne

 Om du, før du drar på trening vet hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvor lang tid du skal gjøre det på, blir treningen enklere å gjennomføre og mer effektiv. Om du på trening velger øvelser ut fra hva du har lyst til der og da, blir treningen uoversiktlig og ofte ikke på langt nær like effektiv. Du bør ha en plan, og følge den.

Mål og mening

 Ved å planlegge treningen din har du muligheten til å sette deg mål og følge din egen progresjon. Tenk på det som en kalender. En treningskalender. En oversikt over det du bruker så mye tid på. For å komme i bedre form er det helt nødvendig å få progresjon i det du gjør. Det å få progresjon og det å nå målene du setter deg gir en god følelse det er vanskelig å beskrive. Veien mot en bedre helse og en sterkere kropp blir vesentlig enklere om du planlegger treningen din.

Hvordan?

 Start med å lag deg en oversikt over neste trening. Notér ned hvilke øvelser du skal gjøre, hvor mange sett og repetisjoner du gjør og hvor lang hviletid du skal ha mellom disse. Ta med deg notatene på trening og skriv ned resultatene dine (hvor mange kg du løftet i de ulike øvelsene, eller tid om det dreier seg om intervalltrening o.l.)

På denne måten har du kontroll og oversikt over din egen trening, og hvordan du ligger an i forhold til målene du har satt deg.

Ønsker du hjelp av oss til å planlegge din vei mot dine mål, eller en oppfølging som faktisk fører deg direkte til målene uten å gå lange omveier? Vi har allerede gått omveien for deg og kan med verktøyene vi har lært på veien, føre deg direkte dit du vil med helsen din.

Vi gir bort en gratis kartleggingssamtale til de som virkelig ønsker en endring.

I denne samtalen vil vi hjelpe deg å sette mål og sammen finner vi en oppfølgingsplan som kan gi deg de resultatene du ønsker.

Klikk deg inn på denne siden http://www.natasjachantell.no/kartleggingssamtale  og legge igjen din bakgrunn for at du ønsker en endring.

Vi høres!

Ha en fin 1 mai!

Hjertelig hilsen Natasja Chantell og Hans Haugstad

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: